Ana sayfa

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

  • İzmir hastanelerinin bina onarımı, tadilatı tesis ilavesi ve gerekli tıbbi alet malzeme ve ilaç ile teçhizine yardımcı olmak.
  • Dernek idare heyeti kararı ile bilimsel araştırma yapmayı arzu eden Tabiplere gerekli yardım ve araçları sağlamak. Ayrıca araştırma yetenekleri dolayısıyla üstün başarı gösterenlere gerek görüldüğü takdirde yurtiçi ve yurtdışında burslar temin etmek.
  • Bilimsel araştırmaları teşvik ve bu hususta imkanlar hazırlayıp kolaylıklar sağlamak.
  • Hastane, kütüphane ve laboratuvarları genişletmek.
  • Üyelerinin toplanma ve dinlenmelerini temin etmek için lokaller tesis etmek.
  • İl ve yurt içinde, yurt dışında bilimsel kongrelere katılmak isteyen tabiplere yardımcı olan seyahatler düzenlemek.
  • Tıbbi mecmua, kitap ve bültenler yayınlamak, konferanslar bilimsel gelişme tekamül kurs ve seminerleri tertip etmek.
  • Dernek amaçlarını gerçekleştirme için ticari (iktisadi) işletme kurabilir, ticari işletmelere ortak olabilir, ticari faaliyette bulunabilir.